Kategorie: Pomieszczenia mieszkalne

PRZY ŚCIANIE

Przy ścianie tej umieszczać można wszelkiego ro­dzaju schowki i stół jadalny.Życie w warunkach miejskich, praca zawodowa  w godzinach przedpołudniowych itp. względy po- 1 wodują często, iż oświetlenie dzienne w kuchni i nie jest czynnikiem wielkiej wagi, od którego należałoby uzależniać

OŚWIETLENIE SZTUCZNE

Pomieszczenie kuchenne wymaga dwóch rodzajów oświetlenia sztucznego: ogólnego i skierowanego na płaszczyzny pracy. W obu tych rodzajach moż­na stosować zarówno żarówki, jak i świetlówki. Te ostatnie są o wiele trwalsze, zużywają czterokrot­nie mniej energii elektrycznej i nadają się dobrze do

OŚWIETLENIE OGÓLNE

Oświetlenie ogólne można uzyskać za po­mocą światła bezpośredniego lub pośredniego. Światło bezpośrednie skierowane jest wprost od sufitu w dół i pochodzić może od zwykłych lamp zwieszakowanych lub od lamp sufitowych.Światło pośrednie osłonięte jest od bezpośrednie­go padania na pomieszczenie i skierowane

ŚWIATŁO W KUCHNI

Dla oświetlenia ogólnego w kuchni należy prze­widzieć ok. 75 W do 7 m2 powierzchni, 100 W na 7—10 m2, 150 W na 10—15 m2. Przy oświetleniu pośrednim sufit i ściany muszą mieć kolor bardzo jasny i powinny być bardzo czyste,

OŚWIETLENIE STOŁU JADALNEGO

Świetlówki umocowane i przesłonięte jak wy­żej.Lampy przyścienne mają źródło światła zasło­nięte dla oczu i świecące tylko skośnie w dół na płaszczyznę pracy (ten rodzaj oświetlenia stosuje się przeważnie przy braku szafek górnej obudowy).Świetlówki ukryte w kapie wentylacyjnej nad kuchnią i

LAMPA OŚWIETLAJĄCA STÓŁ JADALNY

Lampa oświetlająca stół jadalny w kuchni powinna mieć osobny wyłącznik, aby w czasie posiłku moż­na było wygasić oświetlenie części roboczej (płasz­czyzn pracy itd.) i zostawić światło tylko w części jadalnej, uzyskując w ten sposób skupienie świa­tła i odwrócenie uwagi od

ŁAZIENKA W MIESZKANIU

Łazienka nazywana jest „wnętrzem higieny” lub „wnętrzem czystości”. Określenie to charakteryzuje jej program użytkowy. Francuzi przyjęli nazwę „salle d’eau” (pokój wodny), co podkreśla przede wszystkim stronę techniczną tego wnętrza — jego złożone wyposażenie instalacyjne i wodoodporne wykończenie. Pojęcia higieny i

TOALETA

Do zasadniczego programu łazienki, którego nie można już zmniejszyć bez odebrania jej w ogóle racji bytu, można zaliczyć:czynności związane z myciem i kąpielą,przechowywanie przyborów do tych czynności. Przez rozbudowę tego programu w jednym lub kil­ku kierunkach podstawowy „pokój kąpielowy” (jak

JEDNO Z NAJMNIEJSZYCH POMIESZCZEŃ

Miejsce składowania takich przedmiotów, jak medykamenty, zbrudzona bielizna, zapasy che- mikalii domowych itp.Pralnia — do wykonywania całkowitego prania domowego lub tylko drobnych prań, jak bielizny damskiej, ubrań i bielizny dziecięcej itp. oraz do przechowywania urządzeń i przyborów służących do tego

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

Toteż układ łazienki jest tym lepszy, im większa ilość osób może korzystać w tym samym czasie z poszczególnych aparatów sanitarnych w warunkach możliwie wykluczających powody do kolizji lub skrępowania.W skład wyposażenia łazienki wchodzą zarówno te aparaty sanitarne, z których można

UKŁAD ŁAZIENKI

Podwojenie ilości aparatów używanych często, a krótko, a więc umywalni i misek klozetowych (WC w łazience + WC wydzielone).Stworzenie warunków do korzystania z umywal­ni przez dwie osoby jednocześnie (umywalnia po­dwójna, umywalnie zespolone, druga umywalnia z wydzielonym WC, obudowanie umywalni blatem

JEDNA ŁAZIENKA W MIESZKANIU

Jeżeli mieszkanie ma jedną łazienkę i jeden WC, powinien on być w pomieszczeniu wydzielonym o ile możności, uzupełnionym umywalnią (cho­ciażby minimalnych rozmiarów).W tanim budownictwie mieszkaniowym Europy zachodniej stosuje się często typy rozwiązań, w których organizacja części „technicznej” miesz­kania przedstawia się w