GŁĘBOKOŚĆ BASENU

Głębokość basenu może być dobrana do­wolnie, od ok. 20 cm przy basenach płytkich do 60 cm przy kadziach służących zarazem do kąpieli dzieci, prania itp. Każda wanna może też służyć ja­ko basen natryskowy. Wielkość basenu wahać się może w granicach od 80 X 80 cm do 100 X 100 cm. Poziom dna basenu zależny jest od tego, czy słu­żyć ma on wyłącznie do celów natryskowych, czy też i do innego użytku. W pierwszym przypadku może być on równy z poziomem podłogi lub nieco od niego wyższy, co do tych celów jest najwygod­niejsze; w drugim przypadku powinien być wznie­siony do poziomu ok. 60 cm nad podłogą. Basen, którego obramowanie znajduje się wyżej niż 40 cm ponad poziomem podłogi, powinien być uzupełnio­ny uchwytami umocowanymi w ścianie, ułatwia­jącymi wchodzenie i wychodzenie z niego.

Witaj na moim serwisie! Poświęcony jest on w całości mojej pasji czyli projektowaniu wnętrz, znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów, które podpowiedzą Ci jak zaaranżować swoje mieszkanie, aby było nowoczesne i przytulne! Zapraszam do śledzenia bloga, będzie mi miło jeśli skomentujesz 🙂